บริการแพ็ค 
 
 
ขนส่งเพื่อจัดเก็บ
แพ็คสิ่งของเพื่อเก็บรักษา

รับสิ่งของและแพ็คถึงที่

 หากคุณไม่สะดวกสำหรับการขับรถเพื่อนำของมาจัดเก็บ หรือความจุยานพาหนะของคุณไม่รองรับในการส่งหรือปริมาตรจำนวนมาก เรามีบริการรับสินค้าเพื่อนำเข้าสโตว์เรจของเรา บริการนี้เรามีให้เลือกตามแพ็คของเรา

บริการด้วยจุดเด่นดังนี้

ติดต่อ
ติดต่อสอบถามจองคิวบริการ
แพ็คของ
เข้าแพ็คสิ่งของในหน้างานให้
รถสำหรัับรับสิ่งของและขนส่งสิ่งของ
บริการรถขนย้ายทันใจ
จัดเก็บ
จัดเก็บให้ในสโตร์เรจ
เมื่อคุณพร้อมใช้บริการให้เราเข้าช่วยแพ็คสิ่งของพร้อมรับสินค้าเพื่อจัดเก็บยังสโตว์เรจ สามารถติดต่อสอบถามค่าบริการตามปุ่มติดต่อด้านล่าง