Good move Storage

รูปแบบของสโตว์เรจและเช็คราคา

เพียงคุณสามารถเลือกรูปแบบและขนาดห้องตามประเภทสินค้ารวมถึงลักษณะกับเรา เรามีสโตว์เรจสำหรับบริการท่านใน 2 ชนิดและสามารถเช็คขนาดห้อง และราคากับเราตามตารางได้ที่รูปแบบบริการห้องเช่าได้เลย

ห้องเก็บของส่วนตัว (Self-Storage)

เป็นห้องเก็บของส่วนตัวที่มีมาตรฐานห้องสูงสุด เหมาะกับผู้ที่มีสิ่งของที่ต้องใช้ความระมัดระวังสูง หรือสิ่งของใช้เก็บระยะยาว หรือสิ่งของที่คุณมีการนำเข้าออกอยู่บ่อยๆซึ่งสโตว์เรจในรูปแบบนี้จะเป็นห้องเก็บของที่ตอบโจทย์สูงสุดสำหรับท่าน เพราะเรามีทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีการมอบกุญแจให้ มีระบบ CCTV เพื่อความอุ่นใจ

บริการเช่าพื้นที่เก็บของ ( Space for rent )

บริการฝากสินค้ารายชิ้น / วัน

เหมาะสำหรับการฝากสินค้ารูปแบบเน้นปริมาณมาก การจัดเก็บในระยะยาว ซึ่งประเภทที่เหมาะสมสำหรับการรับฝากสิ่งของในรูปแบบการฝากของรายชิ้น, สิ่งของจำนวนไม่มาก หรือมีสิ่งของที่ขนาดใหญ่ รวมถึงรับฝากเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถจัดเก็บในห้องสโตว์เรจส่วนตัวได้

โดยค่าบริการเริ่มต้นวันละ 50 บาทต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร

ระบบดำเนินงานเพื่อความมั่นใจแก่คุณ

ระวังสินค้า

มีการจดบันทึกรายการ

มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

มีกล้องวงจรปิด

ล็อคห้องและมอบกุญแจ