สิ่งของของคุณ ความปลอดภัยของเรา

เราเป็นบริการรับฝากของโดยสโตว์เรจที่มีมาตรฐานและมีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อความมั่นใจแก่คุณ และความปลอดภัยแก่สินค้าของคุณ ซึ่งบริการของเราจะคำนึงถึงความปลอดภัยของคุณอย่างที่สุด

บริการและความปลอดภัย

Good move Storage

• มีบริการช่วยแพ็คสินค้า และจัดส่ง (สำหรับบริการพรีเมี่ยม)
• ตรวจเช็คสิ่งของและจดบันทึกรายการให้
• มีบริการจัดส่งในกรุงเทพฯและปริมณฑล (สำหรับบริการพรีเมี่ยม)
• เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.
• ส่งมอบคีย์การ์ดให้ท่านเป็นผู้ดูแล
• ระบบ CCTV กล้องวงจรปิด ภายนอกและภายใน

กฎระเบียบของสถานที่

 • แสดงสิทธิ์หรือแจ้งจุดประสงค์กับเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าสถานที่สำหรับนำของเข้าหรือออก
 • ลูกค้าสามาถใช้กุญแจส่วนตัวสำหรับล็อคห้องได้
 • ประเภทสินค้าที่ไม่รวมรายการ
  – สิ่งของผิดกฎหมายทุกชนิด,ยาเสพติดทุกประเภท,อาวุธปืน,กระสุนปืน,ดินปืนกัมถัน
  – สารเคมีอันตราย สารเคมีเหลว
  – วัตถุที่สามารถหมดอายุได้ อาหาร หรือวัตถุส่งกลิ่นรุนแรง
  – สิ่งของที่ต้องมีการกำหนดอุณหภูมิทุกชนิด
  – สิ่งของที่มีมูลค่าหรือสมบัติล้ำค่า เช่น งานศิลปะ,เงิน,ทอง เป็นต้น
  – วัตถุที่สามารถหมดอายุได้, อาหาร, หรือวัตถุส่งกลิ่นรุนแรง
  – วัตถุไวไฟ, สิ่งของ, สินค้าที่มีความไว้ต่อสภาพสิ่งแวดล้อมและอุณหภูมิ
  – แบตเตอร์รี่ อุปกรณ์ที่เก็บประจุไฟฟ้าทุกชนิด
  – สัตว์ พืช หรือสิ่งมีชีวิต
  – กุญแจล็อคห้องกรณีท่านนำกุญแจมาล็อคห้องเอง
 • มีการตรวจสอบรายการสิ่งของจดรายการ
 • ท่านสามารถนำสิ่งของเข้าฝากได้ตลอด