ระบบรักษาความปลอดภัยของ Good move Storage

เราเป็นบริการรับฝากของโดยสโตว์เรจที่มีมาตรฐานและมีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อความมั่นใจแก่คุณ และความปลอดภัยแก่สินค้าของคุณ ซึ่งบริการของเราจะคำนึงถึงความปลอดภัยของคุณอย่างที่สุด.

Good move self storage 4 sqm.

เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังหาห้องเก็บของส่วนตัวของตนเอง และมีจำนวนสิ่งของไม่มาก อาทิเช่น ของใช้ส่วนตัวสำหรับ 1 ท่าน สิ่งของแพ็คลงกล่องช่วง 10-20 กล่อง, สต็อคสิ่งของจำนวนน้อย เป็นต้น